Historie

Restaurace Rebel Na Rynku, také velmi známá pod názvem „U Sama“, sídlí na Havlíčkově náměstí v Suchánkovském domě č.p. 51. Tento renesanční dům měl původně jedno z nejdůležitějších a nejvýdělečnějších práv, a to právo várečné. Toto městské právo umožňovalo vařit a šenkovat majiteli domu pivo.

Mezi lety 1853 - 1858 zde byla zřízena na popud MuDr. Čermáka první městská soukromá nemocnice, která byla dotována občany města z plesů, loterie, divadelních představení apod. Ve svých počátcích se zde nacházela pouze 1 ošetřovna a 4 lůžka. Postupem let se začala rozrůstat, ale pro nedostatek prostor se musela roku 1858 přestěhovat.    

V roce 1906 byl v přízemí domu zřízen známý a oblíbený hostinec „U Krechlerů“ a v zadní, dnes již zbourané, části se nacházely hostinské pokoje. V letech 1921 - 1923 zde velmi často pobýval také známý lipnický rodák a autor příběhů o Dobrém vojáku Švejkovi, Jaroslav Hašek se svými přáteli.